NEWSLETTER

Se vuoi ricevere notizie sui nostri prodotti e le offerte speciali, inserite le vostre informazioni. Grazie

Visitatore online

 76 visitatori online

Utili link

Korisni_linkovi

Pravilnik nagradne igre "Na poziv odgovori i skuter osvoji"

There are no translations available.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (narodne novine br. 8/10) poduzeće Buldog d.o.o. iz Lovrana, 43. istarske divizije 1/8 donosi slijedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE „NA POZIV ODGOVORI I SKUTER OSVOJI“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Na poziv odgovori i skuter osvoji“ je Buldog d.o.o. iz Lovrana, 43. istarske divizije 1/8, OIB: 00005321551.

Nagradna igra priređuje se u cilju promižbe priređivača, te unaprijeđenja ugostiteljske ponude u njegovom lokalu  Restoran-pizzeria Delfino.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u lokalu Restoran-pizzeria Delfino, 26. divizije 4, Lovran u razdoblju od 09. 05. 2015. do 10. 07. 2015.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija bit će objavljena na našim internet stranicama dana 08. 05. 2015. godine.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani koji u razdoblju od 09. 05. 2015. do 10. 07. 2015. u Restoranu-pizzeriji Delfino gotovinom podmire račun u visini  najmanje 150,00 kn. Time će ostvariti pravo na nagradni kupon. Za svakih daljnjih 150,00 kn dobit će slijedeći nagradni kupon. Na kupon je potrebno upisati: ime i prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Ispunjeni kupon treba ubaciti u za to predviđenu kutiju u Restoranu-pizzeriji Delfino. Nagradni kupon se sastoji od tri dijela: jedna trećina za gosta, druga trećina za kutiju za izvlačenje, a treća trećina ostaje u bloku. Na svakoj trećini nagradnog kupona je otisnut serijski broj, a osoblje lokala upisuje datum i broj računa na nagradni kupon.

Članak 5.

Svaki sudionik nagradne igre može u njoj sudjelovati s neograničenim brojem kupona.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača i članovi njihovih obitelji (supružnici, djeca, unuci, braća, sestre i članovi njihovih obitelji).

Članak 7.

Jedina nagrada u ovoj nagradnoj igri je skuter TYPHOON 50 MY 2010  tržišne vrijednosti 14.190,00 kn. Partner u nagradnoj igri koji je dobavlja jedinu glavnu nagradu je Elcomat d.o.o. Moto Matušić, Matulji. Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Članak 8.

Javno izvlačenje dobitnika nagrade održat će se u Restoranu-pizzeriji Delfino na adresi 26. divizije 4, Lovran 10. 07. 2015. od 22,30 – 23,00 h uz prigodni program. Izvlačenje obavlja netko od gostiju ili uzvanika te javno poziva broj mobitela s izvučenog nagradnog kupona. Izvučeni gost bit će javno nazvan na mobitel sa službenog mobitela lokala tri puta. Ako ne odgovori na treći poziv izvlačit će se drugi nagradni kupon i pozvati sudionik nagradne igre čiji podaci su na njemu navedeni. Igra završava kad se sudionik nagradne igre javi na poziv na mobitel.

Dobitnik snosi sve troškove registracije skutera i dužan je godinu dana od registracije zadržati reklame na dobivenom skuteru. U slučaju prodaje skutera obavezan je obavijestiti kupca o ovom uvjetu.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija u sastavu:

1. Sanja Blečić

2. Zlatko Lozić

3. Ivan Radovič

koju imenuje direktor društva. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije i koji priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 9.

Ime dobitnika bit će objavljeno na   internet stranicama priređivača u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja, a u istom roku dobitnik će biti pismeno obaviješten o dobivenoj nagradi.

Članak 10.

Dobitnik svoju nagradu može podići u Restoranu-pizzeriji Delfino u Lovranu, 26. divizije 4 u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 11.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno, koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem  internet stranice i Facebook profila priređivača.

Članak 13.

Svaki sudionik nagraden igre prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave na internet stranici priređivača.

Članak 14.

Priređivač se obvezuje 5% tržišne vrijednosti nagrade odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Opatiji.

Direktor:

Zlatko Lozić

 

ODOBRILO MINISTARSTVO FINANCIJA:
KLASA: UP/I-460-02/15-01/241
UR. BROJ: 513-07-21-01/15-2        od 28. 04. 2015.

  • Croatian(HR)
  • English (United Kingdom)
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • Italian - Italy

Orario di lavoro

radno_vrijeme_6_2017

 

Posizione
26. divizije 4, 51415 Lovran
maps

Facebook Like Box

Seguici anche su:

twitter_delfino tripadvisor_logo